AHA Lëtzebuerg luet an op ee Café Humaniste zum Thema: "Ee néit Betriebssystem fir eise Geescht?"

Wéini: 06.07.2023 um 18:00 Auer

No engem kuerzen Impulsreferat vum Mireille Cruchten iwwer dem Sam Harris säi Buch "Waking up" diskutéiere mer fräi iwwer d'Thema.

Buvette vun de Rotonden
3, Place des Rotondes
L‑2448 Luxembourg-Bonnevoie

CafeHumaniste2023 07 06